Đề kiểm tra về Tự sự của con cọp trong sở thú

 

Truyện ngắn Tự sự của con cọp trong sở thú (Phạm Ngọc Hiền) được đưa vào phần Đọc hiểu đề thi lớp 8:

Văn bản truyện:

https://tptuyhoa.phuyen.gov.vn/van-hoa-xa-hoi/tu-su-cua-con-cop-trong-so-thu-598227

 

 

 


Phamngochien.com - 02:53 - 15/03/2023 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận