Một số hình ảnh của Phạm Ngọc Hiền trên lĩnh vực khoa học

Một trong những hoạt động thường xuyên của tôi là nghiên cứu khoa học. Công việc này bắt đầu từ lúc còn đi học đại học đến bậc cao học, nghiên cứu sinh. Đặc biệt, khi trở thành giảng viên đại học, việc nghiên cứu khoa học trở thành một nghề. Tôi không chỉ nghiên cứu cho mình mà còn hướng dẫn cho sinh viên và tham gia nhiều hoạt động khoa học khác. Xin giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của tôi trên lĩnh vực khoa học.

Làm khoa học, phải bắt đầu từ thư viện. Ảnh chụp ở thư viện Quốc gia Hà Nội trong thời gian làm nghiên cứu sinh

Được Hiệu trưởng ĐH Văn Hiến, PGS.TS Nguyễn Mộng Hùng khen thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học

Tham gia các hội thảo khoa học của trường Đại học Sài Gòn

Tham gia hướng dẫn đề tài khoa học cấp Trường của sinh viên trường ĐH Sài Gòn

Bảo vệ đề tài khoa học cấp Trường

Tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sĩ của trường ĐH Vinh 

Tham dự hội thảo khoa học ở trường đại học Thủ Dầu Một

Tham gia Ban Giám khảo giải Eureka của Thành đoàn HCM năm 2013

Tham dự hội thảo nhà văn Hoàng Văn Bổn do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức,
phát biểu trên đài truyền hình Đồng Nai

Xem danh mục các bài nghiên cứu phê bình văn học ở đây:

.


Phamngochien.com - 15:25 - 23/08/2013 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận