Những tranh vẽ của Hiền (phần 2: thời học đại học - A)

Tiếp theo phần 1

Phần 2: Những bức vẽ của tôi trong cuốn sổ thơ thời học Đại học (phần A)

Bìa cuốn sổ thơ thời sinh viên, những chú mọt cũng tham gia tạo những nét vẽ siêu thực ở đường viền bìa sách

Minh họa cho một bài thơ do tôi sáng tác lúc học năm thứ hai

Bức tranh tôi vẽ năm thứ 4, dùng để thi nghiệp vụ sư phạm

Trang trí cho cuốn sổ lưu bút năm học cuối

Mời bấm vào đây để xem tiếp phần 3

Lê Nhất - (vào lúc: 17:04 - 04-15-2018)
Ôi một thời khéo tay của tôi , sau này học mỹ thuật đã vẽ khác rất nhiều

Phamngochien.com - 07:38 - 15/12/2017 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận