Những tranh vẽ của Hiền (phần 3: thời học đại học - B)

Tiếp theo phần 2

Phần 3: Những bức vẽ của tôi trong cuốn sổ thơ thời học Đại học (phần B)

 Mời bấm vào đây để xem tiếp phần 4


Phamngochien.com - 08:13 - 16/12/2017 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận