Những tranh vẽ của Hiền (phần 5: tập Ước mơ xanh 1)

Tiếp theo phần 4

Phần 5: Những bức tranh do tôi vẽ trong tập san thơ văn Ước mơ xanh (tập 1) của trường THPT Trần Quốc Tuấn - Phú Yên.

 Tranh vẽ được chọn đăng trên tập tin Tuổi trẻ Phú Yên của Tỉnh đoàn

Mời bấm vào đây để xem tiếp phần 6


Phamngochien.com - 17:08 - 18/12/2017 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận