Những tranh vẽ của Hiền (phần 6: tập Ước mơ xanh 2)

Tiếp theo phần 5

Phần 6: Những bức tranh do tôi vẽ trong tập san thơ văn Ước mơ xanh (tập 2)

Mời bấm vào đây để xem tiếp phần 7

Moon - (vào lúc: 21:12 - 12-20-2017)
Không hình dung nỗi Thầy tôi là người giàu chất nghệ sĩ đến nhường đó. Hi vọng có dịp được xem Thầy họa tranh.

Phamngochien.com - 15:32 - 20/12/2017 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận