Những tranh vẽ của Hiền (phần 7: tập Ước mơ xanh 3)

Tiếp theo phần 6

Phần 7: Những bức tranh do tôi vẽ trong tập san thơ văn Ước mơ xanh (tập 3)
.

 Mời bấm vào đây để xem tiếp phần 8


Phamngochien.com - 19:34 - 21/12/2017 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận