Tóm tắt Đất rừng phương Nam trong sách Tiểu thuyết Việt Nam 1945 - 1975

Thiên hạ đang bàn luận về phim Đất rừng phương Nam. Nhưng kỳ thực là có nhiều người chưa đọc tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi. Nhiều học sinh chỉ đọc đoạn trích trong SGK. Nhân dịp này, Hiền xin giới thiệu phần tóm tắt về tiểu thuyết này trong sách Tiểu thuyết Việt Nam 1945 - 1975. 

 

Sách trên tiki.vn: https://tiki.vn/tieu-thuyet-viet-nam-1945-1975-p3042895.html?src=recently-viewed

NXB Tổng hợp TP.HCM: https://nxbhcm.com.vn/2/tieu-thuyet-viet-nam-1945-1975-3662

Nhà sách Phương Nam: http://nhasachphuongnam.com/tieu-thuyet-viet-nam-1945-1975-p105360.html

Nhà sách Khai Tâm: https://www.sachkhaitam.com/van-hoc-viet-nam/tieu-thuyet-va-truyen-dai/tieu-thuyet-viet-nam-1945-1975

Hiệu sách Fahasa: https://www.fahasa.com/tieu-thuyet-viet-nam-1945-1975.html

Xem sách Ebook ở địa chỉ: Sachweb.com (mục văn học Việt Nam) (hướng dẫn tại đây)

Đọc sách Ebook miễn phí tại Thư viện Tổng hợp TP.HCM

Xem sách điện tử ở đường line sauhttps://sachweb.com/van-hoa-xa-hoi/sach-tieu-thuyet-viet-nam-19451975-dt2768.html

(hướng dẫn tại đây)

Sách được giới thiệu trên Youtube ở địa chỉ sau:

https://youtu.be/SfcKQREX8CQ

 


Phamngochien.com - 12:54 - 19/10/2023 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận