Một số hình ảnh của sách Thi pháp học ở các hiệu sách

Chuyên luận Thi pháp học (Phạm Ngọc Hiền) được ra mắt vào tháng 7 / 2016. Nó có mặt ở nhiều thư viện trong cả nước và cũng được bày bán các hiệu sách. Sau đây là một số hình ảnh của Thi pháp học ở các hiệu sách tại Hà Nội và Sài Gòn.

Ở Sài Gòn:

Ở Hà Nội:

Sách có bán trên mạng tại địa chỉ: tiki.vn

Xem bài giới thiệu cuốn sách ở đây


Phamngochien.com - 06:49 - 21/03/2017 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận